En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa als usuaris que, la cessió de les seves dades a aquesta pàgina Web, suposa el consentiment inequívoc per la seva part perquè Alt Urgell Fibra tracti de forma automatitzada les seves dades personals, i les incorpori al fitxer de dades personals amb la  finalitat de poder prestar-li el servei o la resposta que ens demani, així com, informar de les ofertes que puguin ser del seu interès.. Les seves dades no podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. 
Així mateix, s’informa de la possibilitat que podeu exercir, segons estableix la LOPD,  el titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i oposició dirigint-se per correu electrònica info@alturgellfibra.cat, especificant la referència LOPD web. També podrà exercir el seu dret a oposició a la recepció de mails publicitaris mitjançant un correu electrònic a info@alturgellfibra.cat especificant a l’assumpte “No desitjo rebre més notificacions”
Alt Urgell Fibra es compromet a mantenir i guardar les vostres dades personals de forma confidencial, aplicant a tal efecte el que estableix la normativa vigent sobre Protecció de dades personals.