Qui som

Alt Urgell Fibra, es una empresa amb una visió diferent d’entendre les comunicacions, que veient les necessitats del territori, i el poc interès de les grans companyies per arribar a la nostra comarca, realitza un projecte
per desplegar una xarxa de fibra òptica arreu de la comarca, que permeti tenir unes comunicacions pròpies del segle XXI a qualsevol zona rural, sense restriccions de velocitat, a preus justos i de manera oberta, lliure i neutral.

IMG-20200123-WA0011

La filosofia d’Alt Urgell Fibra és la de crear una xarxa mancomunada que pertanyi als mateixos usuaris, gestionada i promoguda per la fundació sense ànim de lucre Gui.net, la qual, administra i gestiona la xarxa en nom dels usuaris, per tal de garantir la neutralitat de la xarxa, i la lliure utilització d’aquesta per part dels diferents operadors o particulars, en igualtat de condicions, vetllant i protegint als usuaris enfront de males praxis i/o abusos per part de les grans companyies de comunicacions.

Aquesta forma de gestionar i desplegar la xarxa, permet que l’usuari final es beneficiï directament d’una economia d’escala on, un major nombre d’usuaris que utilitzin la xarxa, permet mantenir els costos de manteniment i les quotes del servei a preus justos, i es garanteix, que tant les aportacions, ja sigui a través de les quotes d’instal·lació, com les quotes mensuals, vagin destinades principalment al desplegament de nous trams de xarxa, retroalimentant l’economia d’escala.

La Fundació, com a entitat sense finalitats lucratives, persegueix l’interès general, la defensa del dret humà d’accés a Internet reconegut per l’ONU l’any 2011, finalitats cíviques, culturals, de cooperació al desenvolupament, de promoció del voluntariat, de promoció de l’acció social, de foment de l’economia social, de desenvolupament de la societat de la informació i desenvolupament tecnològic.

És, per tant, una entitat beneficiària del mecenatge i les donacions irrevocables, pures i simples tenen incentius fiscals per a les persones donants.

Com a persona client d’un operador col·laborador obteniu els serveis d’aquest a través de la Xarxa de Comuns guifi·net I, a través seu, feu efectiva la vostra donació perquè puguem complir la nostra finalitat específica de desplegar i mantenir la Xarxa de Comuns per on obteniu els serveis.

Així, tothom pot ser mecenes i aportar els incentius fiscals al mecenatge:

PERSONES FÍSIQUES – IRPF

  • Import anual inferior a 150€: 75%
  • Import restant superior a 150€:
    • si és durant menys de tres anys 35%
    • si no es compleix la condició anterior: 30%

PERSONES JURÍDIQUES – IMPOST DE SOCIETATS

  • Si és durant al menys tres anys: 40%
  • Si no es compleix la condició anterior: 35%
Necesites ajuda?